شنبه, 30 شهريور 1398
رو عنوان : زمان انتخاب واحد درسی
عنوان : زمان انتخاب واحد درسی
کد خبر : ۷۸۹۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
ساعت : ۸:۳۹:۴۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

قابل توجه دانشجویان عزیز دانشکده پرستاری بستان انتخاب واحد رشته های فوریت پزشکی و پرستاری بستان درتاریخ های

1398/06/20

1398/06/21

1398/06/22

سامانه انتخاب واحده      http://ucsi.ajums.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx

شروع کلاسها تحصیلی نیمسال اول 98 در تاریخ 1398/06/30 میباشدبازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0